Eng

News: Vizita reprezentantului rețelei Pan-europene pentru cercetare și educație GEANT la AȘM

Vizita reprezentantului rețelei Pan-europene pentru cercetare și educație GEANT la AȘM

Reprezentantul rețelei academice Pan – europene GEANT (Gigabit European Advanced Network Technologies, www.geant.org) Dr. Leonie Schaefer, efectuează zilele acestea o vizită În Republica Moldova în scopul organizării, în toamna anului 2018, a Conferințe internaționale privind promovarea evoluției infrastructurilor și serviciilor electronice în domeniul cercetării și educației. Evenimentul este organizat de către rețeaua pan-europeană de cercetare și educație GEANT, Asociația RENAM (Research and Educational Networking Association of Moldova, www.renam.md) cu suportul proiectului EaPConnect, finanțat de Comisia Europenă și Academiei de Științe a Moldovei (AȘM).

Cu acest prilej, la 20 februarie 2018 la AȘM a avut loc o întrevedere de lucru la care au participat acad. Gheorghe Duca, Președinte al AȘM, acad. Ion Tighineanu, Prim-vicepreședinte AȘM, Dr. Grigore Secrieru, Președintele Consiliului de Administrare RENAM, Dr. Petru Bogatencov, vice-director executiv RENAM.

Evenimentul va reuni factori de decizie și oficiali din ministere, reprezentanții mediului academic și educațional din țările Parteneriatului Estic precum și instituțiile internaționale responsabile de promovarea e-infrastructurilor, companii private și fundații.

Președintele AȘM a salutat prezența Dr. Leonie Schaefer în incinta Academiei de Științe, apreciind interesul manifestat de Uniunea Europeană vizavi de comunitatea științifică din țară. În prezent tot mai insistente devin necesităţile de a avea acces și procesa cantități mari de informații care nu pot fi gestionate fără instrumente moderne de comunicații și de calcul. Aceasta a contribuit la crearea și utilizarea efectivă a infrastructurilor și resurselor specializate ca GEANT și Rețelele Naționale de Cercetare și Educație, numite NREN (National Research and Education Network).

Pe parcursul întrunirii au fost examinate și coordonate termene de organizare și agenda preliminară a  evenimentului.

După întrevedere, dr. Leonie Schaefer a făcut turul Academiei de Științe și a vizitat Muzeul Academiei de Științe a Moldovei.