Rus

Services: Servicii de baza GEANT e-infrastructurii NREN-RENAM

Servicii de baza GEANT e-infrastructurii NREN-RENAM

EDUGAIN — serviciu de autoidentificare şi autorizare a utilizatorilor în cadrul Federaţiei naţionale de management de identificare (Identity management) pentru acces la resurse informaţionale ştiinţifico-educative naţionale şi europene.

EDUROAM — serviciu de acces pentru mobilitate .

EDUPKI — serviciu de emitere a certificatelor digitale pentru utilizarea resurselor de e-Infrastructura europene .

EDUCONF — serviciu conferinte online .

GTS (GEANT testbed service) Acces la resursele virtualizate pentru testarea sistemelor informaţionale elaborate şi protocoale comunicaţionale noi