Rom

INFRASTRUCTURA SI SERVICIILE

Servicii

Servicii de infrastructură şi interconectare

NREN-RENAM acces (reţeaua Naţională pentru Cercetare şi Educaţie): • Conectarea reţelei universitare în baza fibrei optice şi tehnologiei Gigabit. • Interconectarea cu reţelele instituţiilor de cercetare şi educaţie: AŞM, UTM, ASEM, USM, UPSC, USMF „N. Testimiţianu”, IMSP IMU, CNAA, USEM, USTaraclia, USCahul, AMTAP • Accesul la Backbone-ul naţional al infrastructurii de fibră optică de interconectare a instituţiilor şi campusurilor la capacitatea de 1 GB. Utilizarea resurselor informaţionale. Asigurarea accesului universităţilor şi instituţiilor de cercetare la resursele centrelor de excelenţă şi incubatoarele inovaţionale. GEANT-IP acces: Acces la reţeaua şi serviciile de bază a reţelei pentru cercetare şi educaţie Trans-Europene GEANT, disponibilă pentru utilizatorii din sfera ştiinţifico şi educativă. Asigurarea accesului la resursele informaţionale, inclusiv Internet global, prin intermediul infrastructurii reţelei GEANT.

Servicii de baza GEANT e-infrastructurii NREN-RENAM

EDUGAIN – serviciu de autoidentificare şi autorizare a utilizatorilor în cadrul Federaţiei naţionale de management de identificare (Identity management) pentru acces la resurse informaţionale ştiinţifico-educative naţionale şi europene. EDUROAM – serviciu de acces pentru mobilitate . EDUPKI – serviciu de emitere a certificatelor digitale pentru utilizarea resurselor de e-Infrastructura europene . EDUCONF – serviciu conferinte online . GTS (GEANT testbed service) Acces la resursele virtualizate pentru testarea sistemelor informaţionale elaborate şi protocoale comunicaţionale noi

Servicii de acces la resurse europene de calcul performant

GRID – acces la infrastructura regională de calcul distribuit. HPC (High-performance computing) – acces la infrastructura regională de calcul performant.

Servicii Conexe

CERT (Computer Emergency Response Team center of internet security expertise)-serviciu de prevenire şi detectare a incidentelor de securitate din domeniul IT . CISCO Academy – serviciu de instruire autorizată in domeniul TIC in cadrul ASC (Academy Support Center) RENAM: CCNA Routing & Switching; CCNA Security: CCNP Routing & Switching;Linux Essentials. e-LIBRARY – acces autorizat la publicaţiile electronice, la baza de date EBSCO, etc.. e-Learning – găzduirea şi partajarea platformelor Moodle şi ILIAS de uz comun pentru elaborarea şi desemnarea contextului educaţional. BackUp System RENAM – Utilizarea sistemului de rezervare RENAM a informaţiei critice de pe serverele instituţiilor conectate la reţea. UMS (Acordarea Platformei Interuniversitare pentru testarea si implementarea Sistemelor de Management Universitar, organizare videoconferinţe, hosting, mentenanţă). CNAA on-line: Asigurarea transmisiunilor on-line a şedinţelor de susţinere a tezelor de grad ştiinţific în reţeaua Renam.