Rom

Services: Servicii de infrastructură şi interconectare

Servicii de infrastructură şi interconectare

Acces la Internet – rețeaua RENAM are o bună conectivitate cu operatorul din partea de est a Europei, prin Ucraina, precum și din partea de vest a Europei, prin România. Avem posibilitatea de a furniza prin tehnologia Ethernet următoarele capacități:

Pentru aceste conectivități putem furniza adresele IP necesare, numerele de sistem autonom sau alte resurse.
E-mail: noc@renam.md

GÉANT IP – servicii de interoperabilitate GÉANT-RENAM pentru acces la resursele și serviciile rețelei academice paneuropene GÉANT prin backbone-ul de fibră optică al rețelei naționale pentru cercetare și educație RENAM, care interconectează instituțiile autohtone de cercetare și educație:

E-mail: noc@renam.md

perfSONAR (performance Service-Oriented Network monitoring ARchitecture) – acces la sistem de monitorizare activă a performanței rețelei, care oferă măsurări active ale debitului, pierderii de pachete, întârzierilor și jitterului, și înregistrează schimbarea căilor de rețea.
Pentru detalii accesați: www.perfsonar.net
E-mail: noc@renam.md

Transport date Dark Fiber – serviciul de închiriere fibră sură, între locații. Rețelele de fibră sură pot fi utilizate pentru crearea de rețele private în scopul organizării unei infrastructuri proprii fără echipamente intermediare. În acest caz, clienții vor gestiona singuri legăturile optice. Prin intermediul acestor fibre sure clientul are posibilitatea de a transmite până la 400 Gbps per fibră, în funcție de tehnologia de transport utilizată.
E-mail: noc@renam.md

Colocare – serviciu de găzduire a echipamentelor clienților în locația RENAM, conectarea acestora la energie electrică garantată și Internet acces, menținerea regimului de temperatură.
E-mail: noc@renam.md