Rom

News: Participați și obțineți acces rapid la resurse NI4OS-Europe

Participați și obțineți acces rapid la resurse NI4OS-Europe

Proiectul NI4OS-Europe deschide un canal cu acces rapid la servicii, instrumente și softuri pentru comunitățile științifice care efectuează cercetări ample privind tematica COVID-19.

Comunitatea științifică se bazează pe Știință Deschisă pentru a sprijini și accelera cercetările în curs de desfășurare privind COVID-19. Lucrările de cercetare relevante și datele care stau la baza acestora sunt puse la dispoziție în acces deschis, sau sunt disponibile gratuit pe toată perioada epidemiei. Rezultatele științifice disponibile trebuie să răspundă celor mai înalte standarde și trebuie să fie reproductibile, ușor accesibile pentru cercetători, împărtășite într-un mod eficient, practic și acționabil. Constatările și concluziile trebuie să fie verificate și prezentate într-un mod adecvat.

Acest imbold în cadrul NI4OS-Europe pentru combaterea COVID-19 reprezintă un efort în această direcție, în care noi învățăm cu toții din practică. Am stabilit un canal de acces rapid la servicii generice – computaționale (HPC, Cloud), instrumente de analiză a datelor, servicii de stocare și altele pentru cercetările cu privire la COVID-19.

Valorificați oferta de servicii tematice (ChemBioServer, FEPrepare, AFMM, Nanocrystal) destinată cercetătorilor din țările participante la NI4OS-Europe, dar, eventual și la alte resurse pentru toți cei implicați în domeniile conexe COVID-19: https://ni4os.eu/ni4os-europe-vs-covid19/?fbclid=IwAR0VdZbseIsmbD7LHrRqO4rfFEbwrpcUz-cfu53Q_mQn_RL_NikUwV-cxGA