Rom

News: Evenimentul de Constituire MD-NOSCI în Republica Moldova

Evenimentul de Constituire MD-NOSCI în Republica Moldova

Memorandumul de Înțelegere privind Inițiativa Națională Cloud pentru Știința Deschisă din Republica Moldova (MD-NOSCI) a fost semnat de către 5 reprezentanți ai instituțiilor din sfera învățământului superior și cercetării științifice din Moldova în cadrul Evenimentului de Constituire MD-NOSCI, care a avut loc în Sala Senatului a Universității de Stat din Moldova (USM) pe data de 30 martie 2023.

La acest eveniment au participat 56 de reprezentanți ai universităților și instituțiilor de cercetare din Moldova, bibliotecari, factori de decizie și speakeri invitați de peste hotare. Evenimentul a fost organizat de USM, Agenția Naționala pentru Cercetare și Dezvoltare și Asociația RENAM, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Academiei de Științe a Moldovei, iar suportul organizațional a fost oferit de proiectul NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe – Inițiative Naționale pentru Știința Deschisă în Europa).

Evenimentul a fost deschis cu un cuvânt de salut al rectorului USM, dr. Igor Șarov, care, în calitate de gazdă, a reliefat importanța alinierii la exigențele și nevoile pe care le dictează comunitatea academică actuală, la nivelul european, și înțelegerii că devin indispensabile acțiuni coordonate de creare a conținuturilor cognitive, de gestionare partajată și de fructificare comună a acestora, acționând spre beneficiul comunității USM, la un nivel local, național, dar și transnațional într-o viziune mai largă.

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a fost reprezentat la acest eveniment de dr. Olga Izbaș, consultant principal al Direcției politici în domeniul cercetării și inovării, care în cuvântul său de salut a menționat că constituirea MD-NOSCI este vitală și necesară într-un moment în care dezvoltarea cercetării și educației depinde în mare măsură de accesul la resurse și de utilizarea tehnologiilor avansate. Dumneaei a remarcat că Republica Moldova are posibilitate de a se integra mai rapid în Spațiul European de Cercetare și de a face parte dintr-un ecosistem mai mare, care încurajează colaborarea, schimbul de idei și de experiență.

Cu un cuvânt de salut a venit Președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad., prof. Ion Tighineanu și a atras atenția participanților asupra rolului RENAM ca infrastructură națională care trebuie utilizată la maximum. Dumnealui a accentuat necesitatea promovării Științei Deschise de toți actorii, de toate instituțiile de cercetare și educație din Moldova, și a implementării cerințelor Științei Deschise la nivel național, iar MD-NOSCI reprezintă o bază pentru creare a noilor punți de colaborare și a noilor consorții pentru cercetătorii Moldovei cu scopul participării în proiecte europene.

În continuare, dl Vadim Iațchevici, Director general al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, care deține calitatea de membru în Asociația EOSC (European Open Science Cloud – Cloud European pentru Știința Deschisă), în cuvântul său de salut a subliniat importanța cooperării strânse a entităților din domeniile cercetării și inovării în cadrul activităților comune pentru a răspunde la cele mai stringente provocări globale. În acest context, EOSC este un mediu, ce permite utilizarea în comun a resurselor internaționale pentru cercetare, cu asigurarea accesului pentru toate categoriile de beneficiari.

Prima prezentare a fost susținută de dna Eleni Toli, director de proiect NI4OS-Europe, cercetător asociat la Centrul de Cercetare din Atena (Grecia), care a prezentat prioritățile și nevoile care au dus la crearea EOSC (probleme, bariere, obiective, beneficii), principiile directoare ale EOSC, proiectele regionale ce sprijină implementarea EOSC și direcțiile de acțiune din cadrul proiectului NI4OS-Europe (instrumente pentru managementul datelor de cercetare deschise, sprijinul privind includerea serviciilor în EOSC și dezvoltarea politicilor în domeniu, cursuri de formare). De asemenea, au fost furnizate informații detaliate despre eforturile privind comunitatea (creșterea conștientizării și consolidarea capacităților) legate de constituirea și funcționarea inițiativelor naționale de Cloud pentru Știința Deschisă (NOSCIs) în fiecare țară, impactul NOSCIs, interconectarea acestora cu ecosistemul EOSC și calea spre viitor.

În cea de-a doua prezentare dr. Irina Kucima, coordonator al Programului EIFL-OA al consorțiului EIFL și membru OpenAIRE, a vorbit despre inițiative naționale din țările europene (Austria, Franța, Irlanda, Italia), care au condus la progrese semnificative legate de politici/planul național privind Știința Deschisă, facilitând date de cercetare FAIR, managementul datelor de cercetare, competențe și formare, evaluare, stimulente și recompense etc. În plus, dumneaei a prezentat o inițiativă internațională de succes, International Network of Open Science & Scholarship Communities, ce cuprinde inițiative la nivel național, municipal și instituțional, împărtășind recomandări și bune practici în domeniul Științei Deschise.

În cea de-a treia prezentare, dr. habilitat Aurelia Hanganu, prorector pentru activitate științifică și relații internaționale al USM, a evidențiat importanța informării comunității din Republica Moldova, oferind o imagine de ansamblu asupra inițiativei EOSC, cronologiei creării și dezvoltării EOSC, particularităților implementării, proiectelor EOSC pe domenii (ENVRI-FAIR, EOSC-Life, ESCAPE, PaNOSC, SSHOC), regulilor de participare la EOSC, viitorului EOSC și provocărilor la nivel tehnic și societal. Dumneaei a remarcat că EOSC, alături de MD-NOSCI, vizează toți cercetătorii și toate domeniile.

În cele din urmă, dna Mihaela Cucu, expert din cadrul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (România) a relatat despre promovarea Științei Deschise prin Open Science Knowledge Hub, proiectele internaționale care oferă suport pentru tranziția către Știința Deschisă la nivel național și aspectele practice privind implementarea Științei Deschise în România. Dumneaei a informat publicul prezent despre experiența constituirii RO-NOSCI (fondată de 3 coordonatori, acum cuprinde 27 de organizații), opțiunile și procedura de aderare și agenda întâlnirilor RO-NOSCI (prezentări și discuții centrate pe activitățile și catalogul de servicii EOSC și NI4OS-Europe, exemple de bune practici, cadrul strategic național pentru Știința Deschisă, precum și crearea unor grupuri de lucru pe tematici specifice).

Semnatari ai Memorandumului de Înțelegere privind Inițiativa Națională Cloud pentru Știința Deschisă din Republica Moldova sunt Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” și Asociația RENAM.

Evenimentul a fost condus și moderat de dr. Natalia Cheradi, director al Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice din Moldova.

Prezentări:

Materiale adiționale: