Rom

News: Evenimentul Național de Diseminare NI4OS-Europe a avut loc cu succes în Moldova

Evenimentul Național de Diseminare NI4OS-Europe a avut loc cu succes în Moldova

„Diferiți actori și părți interesate trebuie să lucreze împreună!” – acesta a fost mesajul principal al Evenimentului Național de Diseminare NI4OS-Europe în Moldova, care s-a desfășurat pe 22 aprilie 2021. La acest eveniment online de trei ore și jumătate au participat 86 de reprezentanți ai universităților și instituțiilor de cercetare din Moldova, bibliotecari și factori de decizie. Evenimentul a fost organizat de Asociația Rețelei de Cercetare și Educație din Moldova (Research and Educational Networking Association of Moldova – RENAM), ca partener al proiectului NI4OS-Europe, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și Academiei de Științe a Moldovei.

Suntem mândri să anunțăm că platforma de formare NI4OS-Europe a contribuit cu succes la realizarea acestui eveniment în regim online, în condițiile restricțiilor actuale pandemice. Datorită acesteia toate prezentările și înregistrarea video sunt disponibile pentru cei interesați – cele 112 de persoane înregistrate pot vizualiza aceste materiale în orice moment potrivit după eveniment.

Evenimentul s-a început cu o introducere din partea reprezentantului oficial al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, dr. habilitat, prof. Serghei Sprincean, care a făcut o incursiune istorică privind inițiativa Spațiului European de Cercetare și știința deschisă ca una din soluții eficiente de atragere a publicului larg. Dumnealui a constatat discrepanțele existente, dificultățile și provocările pentru Republica Moldova, totodată subliniind că edificarea sistemului național al științei deschise trebuie să se bazeze pe principiul sinergiei și interoperabilității, al cooperării și conlucrării, ținând cont de experiența României.

Cu un cuvânt de salut a venit Olga Tretiacov, consultant principal al Direcției politici în domeniul cercetării și inovării din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Dumneaei a prezentat informația despre starea actuală a negocierilor privind aderarea RM la Orizont Europa, noul program al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare (2021-2027), și acțiunile concrete referitoare la integrarea RM în Spațiul European de Cercetare, prin care se realizează și promovarea conceptului de știința deschisă.

În continuare, Președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad., prof. Ion Tighineanu, a remarcat importanța științei deschise în situația actuală de luptă cu pandemia COVID-19, când soluția poate veni doar de la cercetători și necesită un efort consolidat la scară globală. Dumnealui a atras atenția participanților la cele 6 elemente cheie ale științei deschise (date deschise, sursă deschisă, metodologie deschisă, evaluare deschisă, acces deschis și resurse educaționale deschise) și a accentuat necesitatea creării și susținerii infrastructurilor naționale și platformelor tehnologice comune deschise, destinate întregii comunități, în pofida problemelor confruntate.

Prima prezentare a fost susținută de dr. Petru Bogatencov, Președintele Consiliului de Administrare RENAM, care a relatat despre obiectivele proiectului NI4OS-Europe, misiunea și contribuția acestuia la EOSC (European Open Science Cloud – Cloud European pentru Știința Deschisă), structura organizațională a proiectului și contextul său regional, suportul inițiativelor naționale Cloud pentru știința deschisă și a politicilor în domeniu, activitățile realizate în ultima perioada (inclusiv sprijinirea eforturilor globale privind COVID-19) și setul de livrabile. De asemenea, au fost oferite informații despre inițiativa EOSC, scopul și evoluțiile actuale, structura de EOSC minim viabil și planurile de dezvoltare iterativă a acestuia, crearea Asociației EOSC și tipuri de membru ai Asociației.

În cea de-a doua prezentare Alexandr Golubev de la RENAM a vorbit despre posibilitățile de acces la servicii EOSC prin portalul EOSC, de căutare după domenii științifice sau categorii de servicii și caracteristicile de bază disponibile pentru fiecare serviciu din catalogul EOSC. În plus, au fost evidențiate aspectele practice în cadrul procedurii de includere a serviciilor în EOSC (on-boarding) și componentele mediului de pre-producție NI4OS-Europe, conceput pentru includerea serviciilor generice (calcul, stocare de date, management al datelor), serviciilor tematice și a repozitoriilor.

În cea de-a treia prezentare dr. Petru Bogatencov a informat publicul prezent despre metodologia dezvoltării inițiativelor naționale Cloud pentru știința deschisă, aspecte principale ale funcționării acestora, interacțiunea lor cu EOSC, cele 3 modele organizaționale și de guvernare posibile (descendentă, ascendentă și hibridă) care asigură sustenabilitatea pe termen lung, lista de pași concreți din fluxul acțiunilor planificate și recomandările privind încheierea Memorandumului de Înțelegere.

În cea de-a patra prezentare dr. habilitat, prof. Nelly Țurcan de la Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, promotor național EOSC, a reliefat necesitatea științei deschise ca factor cheie transversal care sprijină progresul în tehnologii și inovare. Dumneaei a remarcat complexitatea conceptului de știința deschisă, evoluția ei și inițiativele internaționale lansate în ultimii ani (inclusiv platforma Open Research Europe pentru publicare rapidă în acces deschis și evaluare deschisă). Menționând anumite progrese în RM în elaborarea politicilor instituționale și editoriale de acces deschis, raportorul a prezentat analize/sinteze recente despre politicile naționale existente în alte țări și implementarea practicilor științei deschise, structura tipică a unei politici naționale privind accesul deschis, exemple și modele de politici instituționale privind știința deschisă și avantajele adoptării acestor documente.

În cele din urmă, Viorica Lupu, director adjunct al Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a Universității Agrare de Stat din Moldova, a oferit o imagine de ansamblu despre procesul de elaborare a planului de management al datelor științifice, necesitatea și beneficiile acestuia atât pentru cercetători, cât și pentru organizații de finanțare a cercetării. A fost prezentată informația despre elementele de bază, particularitățile care trebuie luate în considerație în practică și instrumentele online existente pentru facilitarea elaborării unui plan de management al datelor.

Prezentări:

Materiale adiționale: