Rom

News: Modernizarea conectivității GÉANT-RENAM pentru beneficiul cercetării și educației în Moldova

Modernizarea conectivității GÉANT-RENAM pentru beneficiul cercetării și educației în Moldova

O modernizare a conectivității dintre rețeaua națională pentru cercetare și educație din Moldova RENAM și rețeaua academică paneuropeană GÉANT a fost realizată recent în punctul de prezență (POP) a rețelei GÉANT din Chișinău. În rezultat s-a dublat capacitatea conectivității rețelei RENAM de la 2×10 Gbps la 2×20 Gbps. Acest salt s-a realizat în cadrul proiectului EaPConnect, finanțat de UE, în care RENAM (alături de GRENA, ASNET-AM, URAN și AzScienceNet) este unul dintre beneficiari.

După testarea cu succes upgrade-ul a intrat în funcțiune la 1 iulie 2022.

Utilizatorii finali ai RENAM – cercetători, cadre universitare și studenți – care activează în rețeaua RENAM depind de fiabilitatea și disponibilitatea conectivității rețelei pentru cercetare și educație a țării pentru a-și desfășura fără probleme și cu succes activitățile de cercetare, precum și a îndeplini responsabilitățile și sarcinile zi cu zi.

Această etapă importantă de dezvoltare va permite rețelei RENAM să facă față creșterii în continuu a traficului extern. Creșterea traficului extern a fost cauzată de majorarea numărului de instituții de educație, cercetare și medicale conectate la rețeaua RENAM, de integrarea tot mai mare a noilor campusuri și cămine studențești în infrastructura backbone optică RENAM și extinderea infrastructurii Wi-Fi pentru serviciul eduroam.

Modernizarea rețelei elimină blocajele de conexiune dintre RENAM și GÉANT și îmbunătățește accesul la resursele informaționale externe pentru toți utilizatorii finali.

Implementarea acestei modernizări este rezultatul activităților în cadrul proiectului EaPConnect și al colaborării strânse dintre echipele de specialiști ale centrului de operare a rețelei RENAM și centrului de operare al GÉANT.