Rom

News: E-Infrastructura RENAM a marcat 20 ani de activitate

E-Infrastructura RENAM a marcat 20 ani de activitate

La 3 octombrie 2019, la Chișinău a avut loc Conferința Internațională „E-Infrastructura RENAM – suport al excelenței cercetării și educației naționale”, consacrată aniversării a 20 ani de activitate a Rețelei Naționale pentru Cercetare și Educație RENAM – infrastructura comună pentru întreg segmentul național de cercetare și educație, integrată în spațiul academic paneuropean GÉANT.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul proiectului internațional „Eastern Partnership Connect (EaPConnect)”, finanțat de DG NEAR al Uniunii Europene și a întrunit cca 90 de participanți din 33 de organizații, reprezentând 10 țări.

Lucrările conferinței s-au desfășurat în incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), evenimentul oferind o ocazie perfectă pentru participanți de a face cunoștință cu cele mai recente evoluții și proiecte de succes în domeniul e-infrastructurilor şi colaborării științifico-educaţionale la nivel național și internațional.

Participanții la eveniment au fost salutați de președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion Tighineanu, copreședinte RENAM. În mesajul său de salut, președintele AȘM a trecut în revistă principalele etape de dezvoltare a infrastructurii RENAM, începând cu inițiativele întreprinse de AȘM și universități, fondarea Asociației RENAM, pregătirea propunerilor de proiecte, crearea infrastructurii RENAM și conexiunea cu rețeaua GÉANT prin RoEduNet, etc. Academicianul Tighineanu a adus mulțumiri tuturor experților care în decursul anilor au contribuit la dezvoltarea rețelei RENAM – umbrelă informațională pentru entitățile de cercetare științifică și universitățile din Moldova.

Cuvinte de salut au adresat și dl Gheorghe Guțu, reprezentant al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării; dl Boris Filipov, reprezentant al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, care a menționat „Au trecut 20 de ani de eforturi fructuoase; printre principalele realizări este conectarea RENAM cu rețeaua paneuropeană GÉANT”; dl Corneliu Guțu, prorector pentru cercetare și parteneriate la ASEM și alți reprezentanți ai comunității științifico-educative din Moldova și țările Parteneriatului Estic; experți din țările UE și comunitate GÉANT.

Agenda conferinței a inclus rapoarte şi prezentări privind utilizarea e-infrastructurii RENAM, platformei academice paneuropene GÉANT şi Rețelelor Naționale pentru Cercetare și Educație (National Research and Educational Networks – NREN-urilor) din Polonia, România, Georgia și alte țări care colaborează prin proiecte internaționale comune.

Academicianul Ion Tighineanu, dr. Petru Bogatencov și dr. Grigore Secrieru au prezentat raportul „RENAM E-Infrastructure – 20 Years of Contribution to the Development of Research and Education in the Republic of Moldova”, audiat de Petru Bogatencov, care a dat start discursurilor conferinței. Directorul executiv al GÉANT Erik Huizer în raportul său „The Transformational Power of Education and Research Networks” a analizat la general valoarea și „puterea transformatoare” a NREN-urilor în țările lor de origine. Coordonatorul general al proiectului EaPConnect, Veronika Di Luna (GÉANT), a prezentat modul în care proiectul oferă conectivitate globală cercetătorilor și profesorilor moldoveni prin RENAM și rețeaua paneuropeană GÉANT.

Mărturii din comunitatea de cercetare autohtonă au fost aduse de mai mulți vorbitori: dr Inga Țițchiev, directorul Institutului de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”; profesor Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice din Moldova; Cristian Cojocaru, șeful Centrului de Tehnologii Informaționale și Instrumente Tehnice, ASEM; dna Natalia Golubev, șefa Departamentului IT de la Institutul de Medicină Urgentă.

Partenerii proiectului EaPConnect au susținut prezentări care au evidențiat gama de servicii și abilitățile pe care NREN-urile le oferă comunităților lor de cercetare. Octavian Rusu a demonstrat rolul RoEduNet, NREN-ul român, care are 15 ani de cooperare robustă cu RENAM. Sergei Kozlov a arătat beneficiile serviciilor rețelei BASNET (Belarus). Artur Binczewski a arătat cum PSNC (Polonia) oferă suport la rezolvarea provocărilor de cercetare și cum se prezintă pe plan internațional cu RENAM, GÉANT și alți parteneri. Yevhenii Preobrazhenskyi din URAN (Ucraina) a vorbit despre evoluțiile și perspectivele de colaborare transfrontalieră URAN-RENAM.

Evenimentul va contribui la consolidarea și promovarea cooperării în domeniul dezvoltării infrastructurilor și serviciilor electronice la nivel național, regional și internațional în bandă largă pentru cercetare și educație care sunt vehicule esențiale al promovării schimbului de informații, cunoștințe și date științifice.