Rus

News: Bibliotecile: noduri centrale pentru colaborare și cercetare științifică

Bibliotecile: noduri centrale pentru colaborare și cercetare științifică

Interviu cu Viorica Lupu, directoarea Bibliotecii Științifice a Universității Tehnice a Moldovei

Viorica Lupu a fost una dintre vorbitorii invitați la atelierul de lucru de două zile „Libraries as enablers of scientific research”, organizat în cadrul proiectului EaPConnect. Evenimentul s-a desfășurat la începutul acestui an la Biblioteca Națională de Științe din Tbilisi, Georgia și a reunit participanți din 11 țări.

Care a fost tema și mesajul principal al discursului dvs.?

Prezentarea mea „Rolul bibliotecilor universitare în peisajul Științei Deschise în Republica Moldova” (elaborată în colaborare cu Ina Nicuță de la Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova) a oferit o imagine de ansamblu despre modul în care bibliotecile universitare din Moldova contribuie la implementarea paradigmei Științei Deschise. Pentru a rămâne competitive în peisajul variat și complex al cercetării, bibliotecile universitare primele au început să dezvolte servicii orientate spre cerere și încearcă să sprijine cercetătorii pe parcursul întregului ciclu de cercetare. În calitate de noduri centrale pentru colaborare și cercetare științifică, bibliotecile academice din Moldova au roluri-cheie în evoluția Științei Deschise prin activități de conștientizare, promovare și dezvoltare a repozitoriilor instituționale și a resurselor educaționale deschise, prin managementul datelor de cercetare și serviciile de asistență și instruire oferite.

Cum vedeți rolul bibliotecilor în contextul sprijinirii cercetării științifice și al Științei Deschise?

Bibliotecile sunt indispensabile pentru progresul cercetării științifice și al Științei Deschise. Ele servesc drept centre de cunoștințe, de schimb de informații și de colaborare, ajutând cercetătorii să navigheze prin complexitatea peisajului modern al cercetării, promovând în același timp principiile de deschidere, accesibilitate și transparență, care sunt esențiale pentru Știința Deschisă.

Bibliotecile îi pot ajuta pe cercetători să își gestioneze eficient datele științifice. Ele pot oferi îndrumări privind planurile de management al datelor, soluțiile de stocare, standardele privind metadatele și practicile de partajare a datelor. Acest lucru este esențial, deoarece partajarea datelor de cercetare este o necesitate fundamentală a Științei Deschise.

Care sunt, în opinia dvs., beneficiile și provocările colaborărilor internaționale?

Colaborarea internațională în Știința Deschisă oferă o mulțime de oportunități pentru progresul științei și pentru societate în ansamblu. Totodată, aceasta presupune și provocări legate de comunicare, securitatea datelor, stocarea și managementul resurselor. Însă cu o planificare corespunzătoare și eforturi în gestionarea acestor provocări, colaborarea internațională poate aduce beneficii semnificative comunității științifice, cum ar fi accesul la competență multilaterală și la diverse resurse, facilități și finanțare pentru cercetare, impact crescut al cercetării etc.

Universitatea dvs. colaborează cu rețeaua națională pentru cercetare și educație din Moldova RENAM? În ce mod această colaborare este benefică pentru activitatea dvs.?

Am participat la diverse activități de formare și evenimente de diseminare organizate de RENAM în cadrul proiectului NI4OS-Europe, care au avut scopul de a sprijini comunitatea academică și de cercetare din Moldova în adoptarea și utilizarea serviciilor și instrumentelor oferite de infrastructura Cloud-ului European pentru Știința Deschisă (European Open Science Cloud – EOSC). Aceste activități mi-au extins cunoștințele cu privire la beneficiile EOSC, resursele și instrumentele EOSC, precum și cele ce țin de managementul datelor de cercetare. Evenimentele de acest tip oferă oportunități valoroase pentru instruire, colaborare și dezvoltare profesională pentru membrii comunității științifice.

Puteți să ne povestiți despre proiectele la care lucrați acum și despre cele viitoare? Care sunt principalele domenii care vă preocupă?

Pe măsură ce Știința Deschisă devine tot mai populară, se așteaptă ca bibliotecile să joace un rol din ce în ce mai important în sprijinirea practicilor de cercetare deschise, transparente și colaborative. Îmi propun ca biblioteca în care activez să își consolideze capacitățile și să ofere un punct de sprijin tuturor membrilor comunității științifice din Moldova în domeniul Științei Deschise.

În acest scop, mă interesează toate proiectele și comunitățile care oferă oportunități de dezvoltare. Dintre acestea trebuie să menționez Alianța pentru datele provenite din cercetare (Research Data Alliance – RDA) și Apelul deschis al RDA pentru Comunitățile de Practică RDA, finanțat de proiectul EOSC Future. Din ianuarie 2023, când m-am alăturat RDA în calitate de membru individual, am avut posibilitatea să accesez resurse exclusive, cum ar fi date de cercetare, bune practici, îndrumări și publicații, care mă pot sprijini în activitățile mele de cercetare și de management al datelor.

RDA are numeroase grupuri de lucru axate pe diferite aspecte ale managementului și partajării datelor de cercetare. Sunt membră a două astfel de grupuri: Comunitatea de practică pentru îmbunătățirea datelor agricole globale și Grupul de interes al bibliotecilor pentru date de cercetare, în cadrul cărora pot să contribui cu propria expertiză în domeniile specifice de interes și să lucrez cu experți în aceste domenii. Lucrul grupurilor se concentrează pe colaborare efectivă și organizare de activități comune, care să reunească experți, să genereze cunoștințe și să formeze abilități în domeniul datelor științifice. În acest mod se asigură o mai bună aliniere la cele mai bune practici la nivel mondial și posibilitatea de a crea parteneriate pentru proiecte concrete, de a discuta probleme cu experți din alte țări și de a corela eforturile și activitățile naționale cu inițiativele internaționale.

Care sunt cele mai frumoase amintiri ale dvs. legate de evenimentul de la Tbilisi?

După părerea mea, în legătură cu evenimentul de la Tbilisi pot fi menționate câteva aspecte importante. Primul l-a constituit întâlnirea propriu-zisă și ocazia de a cunoaște și de a interacționa cu persoane și experți în domeniul Științei Deschise care împărtășesc aceeași viziune, ceea ce, cu siguranță, va prilejui colaborări valoroase și va crea noi oportunități. Un alt aspect a fost posibilitatea de a asculta istorii de succes și idei inovatoare în Știința Deschisă, care inspiră, motivează și impulsionează propriile cercetări și proiecte. În cadrul acestui eveniment am apreciat schimbul de experiență, spiritul de colaborare și angajamentul tuturor participanților de a contribui la progresul Științei Deschise, de a fi parte a acestei mișcări. De asemenea, am fost impresionată de minunatul oraș Tbilisi, de cultura și de mâncarea georgiană. Este un loc în care tradițiile străvechi și viața contemporană coexistă, creând o experiență vibrantă și de neuitat pentru vizitatori.