Rus

Services: Cервисы кибербезопасности

Cервисы кибербезопасности

CERT (Computer Emergency Response Team center of internet security expertise)-serviciu de prevenire şi detectare a incidentelor de securitate din domeniul IT .

CISCO Academy — serviciu de instruire autorizată in domeniul TIC in cadrul ASC (Academy Support Center) RENAM: CCNA Routing & Switching; CCNA Security: CCNP Routing & Switching;Linux Essentials.

e-LIBRARY — acces autorizat la publicaţiile electronice, la baza de date EBSCO, etc..

e-Learning — găzduirea şi partajarea platformelor Moodle şi ILIAS de uz comun pentru elaborarea şi desemnarea contextului educaţional.

BackUp System RENAM — Utilizarea sistemului de rezervare RENAM a informaţiei critice de pe serverele instituţiilor conectate la reţea.

UMS (Acordarea Platformei Interuniversitare pentru testarea si implementarea Sistemelor de Management Universitar, organizare videoconferinţe, hosting, mentenanţă).

CNAA on-line: Asigurarea transmisiunilor on-line a şedinţelor de susţinere a tezelor de grad ştiinţific în reţeaua Renam.