Eng

Lista Membrilor biroului Consiliului RENAM – 2006

Nr.
Nume, prenume
Instituţia
1. acad. Andrieş Andrei Director General AO RENAM
2. acad. Bostan Ion Rector Universităţii Tehnice din Moldova
3. prof. Belostecnic Grigore Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova
4. acad. Ababii Ion Rector Universităţii de Stat de Medicină şi Farmaceutică „N.Testemiţanu” din Moldova
5. prof. Cimpoeş Gheorghe Rectorul Universităţii Agrare de Stat
6. acad. Filip Nicolae Rectorul Universităţii Pedagogice de Stat „A.Ruso” din Bălţi
7. prof. Guţu Ion Rectorul Universităţii Pedagogice de Stat „I.Creangă”
8. prof. Tighineanu Ion Vicepreşedinte al A.Ş.M.
9. dr. Secrieru Grigore Director Executiv RENAM