Eng

Workshops

Seminar dedicat problemelor calculului performant şi tehnologiilor moderne TIC

Seminarul dedicat  problemelor calcului performant si tehnologiilor moderne TIC va avea loc la 24 aprilie 2013, ora 15:00 in  Sala de conferinţe a Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM. INVITAŢIE              Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM de comun acord cu Iniţiativa Naţională Grid reprezentată de Asociaţia RENAM, Universitatea Tehnica din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale vă invită să participaţi la următoarea şedinţă din ciclul de seminare/traininguri dedicate problemelor calculului performant şi tehnologiilor moderne TIC care va fi organizata în cadrul „Zilelor Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor în Republica Moldova – 2013” pe data de 24 aprilie 2013. Rapoarte:              “Proiecte de dezvoltare si utilizarea a infrastructurii HPC şi Grid  în Moldova” Raportor: Nicolai Iliuha, Cercetător ştiinţific, IMI AŞM; “High Performance Computing research projects at the Technical University of Moldova”  Raportor: Nicolae Secrieru, dr., conf. univ., departamentul TI, UTM; “Aspecte soft pentru modele de programare paralela”  Raportor: Boris Hancu, dr., conf. univ., departamentul Matematica Aplicata, USM; Şedinţa va avea loc la 24 aprilie 2013, ora 15:00 în Sala de conferinţe a Institutului de Matematică şi Informatică, pe adresa str. Academiei 5, MD-2028,…

24 aprilie 2013, ora 15

Sala de conferinţe a Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM

Seminar dedicat crearii Reţelei digitale interuniversitare

   Invitaţie la seminar “Crearea Reţelei digitale interuniversitare în domeniul ştiinţelor aplicate şi economiei din RM” Universitatea Tehnica din Moldova de comun acord cu Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Iniţiativa Naţională Grid reprezentată de Asociaţia RENAM şi Institutul de Dezvoltare a  Societăţii Informaţionale vă invită să participaţi la următoarea şedinţă „Crearea Reţelei digitale interuniversitare în domeniul ştiinţelor aplicate şi economie din Republica Moldova (Proiect TEMPUS)” din ciclul de seminare/traininguri dedicate problemelor calculului performant şi  tehnologiilor moderne TIC care va fi organizata în cadrul „Zilelor Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor în Republica Moldova – 2013” pe data 15 mai 2013. Şedinţa va avea loc la 15 mai 2013, ora 15:00 în Universitatea Tehnica din Moldova, blocul 2, pe adresa str. 31 August, 78, Chişinău, Republica Moldova, auditoriu 222.                                                                            Agenda seminarului   Data 15.05.2013 Orele 15.00-17.30 Denumire raportului şi autorii 15.00 – 15.15 Deschiderea seminarului. Coordonatorul proiectului CRUNT, prof. Petru Todos, UTM 15.15 -15.30 Proiectul  TEMPUS ” Crearea Reţelei digitale interuniversitare în domeniul ştiinţelor aplicate  şi economie din Republica Moldova ”  Coordonatorul proiectului CRUNT, prof. Petru Todos, UTM 15.30 -16.00 Arhitectura Reţelei digitale interuniversitare în domeniul ştiinţelor aplicate  şi economie din Republica Moldova  «CRUNT» Nicolae Secrieru, Petru Todos,  IT department, Technical University…

15 mai 2013, ora 15:00

Universitatea Tehnica din Moldova, blocul 2, pe adresa str. 31 August, 78, Chişinău, Republica Moldova, auditoriu 222.