Eng

Workshops: Seminar dedicat crearii Reţelei digitale interuniversitare

Seminar dedicat crearii Reţelei digitale interuniversitare

   Invitaţie la seminar

“Crearea Reţelei digitale interuniversitare în domeniul ştiinţelor aplicate şi economiei din RM”

Universitatea Tehnica din Moldova de comun acord cu Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Iniţiativa Naţională Grid reprezentată de Asociaţia RENAM şi Institutul de Dezvoltare a  Societăţii Informaţionale vă invită să participaţi la următoarea şedinţă „Crearea Reţelei digitale interuniversitare în domeniul ştiinţelor aplicate şi economie din Republica Moldova (Proiect TEMPUS)” din ciclul de seminare/traininguri dedicate problemelor calculului performant şi  tehnologiilor moderne TIC care va fi organizata în cadrul „Zilelor Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor în Republica Moldova – 2013” pe data 15 mai 2013.

Şedinţa va avea loc la 15 mai 2013, ora 15:00 în Universitatea Tehnica din Moldova, blocul 2, pe adresa str. 31 August, 78, Chişinău, Republica Moldova, auditoriu 222.

                                                                           Agenda seminarului  

Data 15.05.2013

Orele 15.00-17.30

Denumire raportului şi autorii
15.00 – 15.15 Deschiderea seminarului. Coordonatorul proiectului CRUNT, prof. Petru Todos, UTM
15.15 -15.30 Proiectul  TEMPUS ” Crearea Reţelei digitale interuniversitare în domeniul ştiinţelor aplicate  şi economie din Republica Moldova ”  Coordonatorul proiectului CRUNT, prof. Petru Todos, UTM
15.30 -16.00 Arhitectura Reţelei digitale interuniversitare în domeniul ştiinţelor aplicate  şi economie din Republica Moldova  «CRUNT» Nicolae Secrieru, Petru Todos,  IT department, Technical University of Moldoa, 168 Stefan cel Mare av., ChisinauStela Guvir, Cristina Ghencea, Interuniversity Center of Multimedia Resources, Technical University of Moldoa, 168 Stefan cel Mare av., Chisinau
16.00 -16.15 Evaluarea calităţii cursurilor  plasate pe platforma de învăţare MOODLE  Prof. Cabac Valeriu, Universitatea de Stat “Alecu Russo”.
16.15 -16.30 Tehnologiile Informaţionale de Comunicare în evaluarea nivelului de pregătire al studenţilor. Conf. universitar Dainego Nona, Universitatea de Stat “Alecu Russo”.
16.30 -16.45 Experienţa predarii cursurilor de matematica superioară, Conf. univ. Dohotaru Leonid, Costaş Ana, (UTM), Rusu Elena (USM)
16.45 -17.00 Experienţa predarii cursurilor economice, Conf. univ. Portărescu Serghei, (ASEM), Bugaian Larisa  (UTM)
17.00 -17.15 Experienţa predarii cursurilor tehnice şi fizică aplicată, Conf. univ. Ilie Nucă, Nicolae Secrieru, asist. Vârlan Petru  (UTM)
17.15 -17.30 Experienţa predarii cursurilor cu referinta la design şi tehnologii poligrafice, Conf. univ. Viorica Scobioală, asist. Cristina Ghencea  (UTM)