Eng

Parametri de calitate

                          ANEXA 2

INFORMAŢIE
privind asigurarea parametrilor de calitate ai AO RENAM pentru serviciul public de acces la Internet
trimestrul III, anul 2017

Parametru Valoarea măsurată
1. Termenul necesar pentru furnizarea serviciului
    a. 80% dintre cele mai rapid soluţionate cereri, zile 2
    b. 95% dintre cele mai rapid soluţionate cereri, zile 2
    c. % cererilor soluţionate în termenul convenit,% 99
2. Timpul de conectare
    a. 80% cele mai rapide conectări realizate, sec 10,0
    b. 95% cele mai rapide conectări realizate, sec 9,0
3. Viteza de transfer a datelor
3.5  Ethernet FTTx, (Fiber To The x) , Fibra optica către x
    a. viteza nominală/maximă de transfer a datelor (download/upload),mbit/s 100/100 (1000/1000)
    b. viteza minim garantată de transfer a datelor (download/upload),  Mbit/s
    c. viteza  măsurată de transfer a datelor realizată Mbit/s
95% din cele mai înalte rate de viteză atinse (download/upload)
5% din cele mai joase rate de viteză atinse (download/upload)
92,0/92,0
73,0/73,0
    d. viteza medie de transfer a datelor  (download/upload), Mbit/s 82,0/82,0
    e. numărul de măsurări efectuate. 44
3.12  IEEE 802.11, (WiFi)
Înafara
orelor de vîrf
Ore de vîrf Înafara
orelor de vîrf
Ore de vîrf
    a. viteza nominală/maximă de transfer a datelor (download/upload), Mbit/s 49,0/49,0
    b. viteza minim garantată de transfer a datelor (download/upload),  Mbit/s 21,0/21,0
    c. viteza  măsurată de transfer a datelor realizată Mbit/s
95% din cele mai înalte rate de viteză atinse (download/upload)
5% din cele mai joase rate de viteză atinse (download/upload)
    d. viteza medie de transfer a datelor  (download/upload), Mbit/s 16/16 14/14
    e. numărul de măsurări efectuate. 15
4. Termenul de remedierea deranjamentelor
    a. 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 9
    b. 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide,ore 12
    c. % deranjamentelor remediate în intervalul de timp convenit, % 99
5. Frecvenţa reclamaţiilor utilizatorului final
    % reclamaţiilor înregistrate per utilizator, % 0,01
6. Frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente
    % reclamaţii referitoare la deranjamente, % 0,01
7. Reclamaţia taxării serviciilor
    % reclamaţii privind corectitudinea taxării, % 0
8. Termenul de soluţionare
    a. 80% dintre cele mai rapid soluţionate reclamaţii, zile 1,2
    b. 95% dintre cele mai rapid soluţionate reclamaţii, zile 1,8
    c. % reclamaţiilor soluţionate în termenul asumat de furnizor, % 99