Eng

Sedinta Consiliului A.O. RENAM – 2003

HOTĂRÎRE nr. 1-02

 

mun. Chişinău  19.02.2004

 

Examinând raportul direcţiei executive cu privire la rezultatele obţinute în anul 2003 şi planul de activitate pe anul 2004, privind asigurarea dezvoltării serviciilor de transport date şi acces Internet pentru instituţiile şi organizaţiile din sfera ştiinţofico-educativă Consiliul A.O. RENAM HOTĂRĂŞTE:

  • A aproba raportul privind activitatea direcţiei executive A.O. RENAM în anul 2003.
  • A aproba planul de activitate şi devizul de cheltuieli al A.O. RENAM pentru anul 2004, determinând ca obiective principale:
    1. extinderea infrastructurii reţelei RENAM prin conectarea la reţea a noi instituţii şi organizaţii de cercetare, învăţămînt şi medicină cu asigurarea funcţionării ei în regim de 24 ore din 24 ore;
    2. majorarea capacităţii canalelor externe şi locale de trafic Internet în baza utilizării antenei satelit USM şi crearea în colaborare cu alte organizaţii a magistralelor de fibră optică;
    3. promovarea tehnologiilor moderne Intranet/Internet şi dezvoltarea accesului la resursele informaţionale internaţionale (biblioteci electronice, WWW, baze de date, etc.);
  • În legătură cu organizarea Workshop NATO-CEENet-Moldova în anul 2004 a considera oportun de a urgenta crearea oficiului A.O. RENAM.

4. A include în componenţa Consiliului AO RENAM acad. Duca Gh., acad Ababii I., acad. Canţer V., prof. Gaindric C.

 

____________________
acad. A. Andrieş,
co-preşedinte A.O. RENAM,
preşedinte de onoare al A.Ş.M.
  ____________________
acad. I. Bostan,
co-preşedinte A.O. RENAM,
rectorul UTM
____________________
acad. Gh.Duca,
preşedintele A.Ş.M.
___________________
m.cor. Gh. Rusnac,
rectorul USM
__________________
prof. G. Belostecinic,
rectorul ASEM