Eng

Sedinta Consiliului A.O. RENAM – 2004

HOTĂRÎRE nr. 02-12

 

mun. Chişinău din 16.12.2004

 

Luând în consideraţie obiectivele edificării societăţii informaţionale în Moldova şi examinând rezultatele activităţii direcţiei executive AO RENAM în anul 2004 şi planul de activitate al asociaţiei în anul 2005, privind necesităţile de utilizare şi dezvoltare a serviciilor transport date şi acces Internet în sfera ştiinţifico-educaţională Consiliul A.O. RENAM HOTĂRĂŞTE:

  • A aproba raportul privind activitatea direcţiei executive, funcţionarea reţelei RENAM şi accesului Internet în anul 2004.
  • A aproba planul de acţiuni şi devizul de cheltuieli al A.O. RENAM pentru anul 2005, determinând ca obiective principale:
   1. perfecţionarea funcţionării şi majorarea capacităţii canalelor externe de trafic Internet şi minimizarea costului unităţii de trafic în reţeaua RENAM;
   2. crearea magistralelor de fibră optică şi wirelss, dezvoltarea resurselor informaţionale autohtone şi accesului la resursele digitale mondiale (www, jurnale ştiinţifice electronice, baze de date etc.) cu promovarea tehnologiilor moderne Intranet/Internet şi cooperării academice internaţionale;
   3. extinderea infrastructurii reţelei RENAM prin conectarea la reţea a noi instituţii şi organizaţii de cercetare, învăţământ şi medicină, asigurând funcţionarea reţelei în regim de 24 ore din 24 ore şi perfecţionarea serviciilor de reţea şi securitate a informaţiei.
  • A stabili procedura de numire a preşedintelui Consiliului AO RENAM prin rotaţie pe un termin de un an din membrii Consiliului, reprezentanţi ai AŞM, USM, UTM, ASEM şi altor universităţi conectate la reţeaua RENAM.
  • A numi acad. Gheorghe Duca preşedinte al Consiliului AO RENAM pe anul 2005.
  • A numi Co–preşedintele acad. Andrei Andrieş în funcţia de director general al AO RENAM începând cu data de 01.01.2005.
  • Directorul general (acad. A. Andrieş) a elabora Regulamentul cu privire la Consiliul AO RENAM şi prezenta spre aprobare Consiliului AO RENAM până la 30.03.2005.
 • A include în componenţa Consiliului AO RENAM dr. Vladimir Izbaş, director al Centrului Resurse şi Reţele Informaţionale A.Ş.M.

Preşedintele şedinţei Consiliului A.O. RENAM,
_____________________________________
acad. Gheorghe DUCA, Preşedintele
Academiei de Ştiinţe a Moldovei