Eng

Sedinta Consiliului A.O. RENAM – 2005

HOTĂRÎRE nr. 06-01

 

mun. Chişinău din 23.01.2006

 

Conștientizând importanţa promovării cooperării instituţiilor de cercetare şi educaţie din Moldova cu scopul de consolidare şi coordonare a eforturilor de asigurare cu servicii Internet în contextul evoluţiei spre societatea informaţională şi examinând realizările şi perspectivele de dezbatere a reţelei comunităţii ştiinţifico–educaţionale RENAM Consiliul A.O. RENAM HOTĂRĂŞTE:

  • A aproba:
   1. Programul de dezvoltare până în anul 2007 a infrastructurii reţelei RENAM şi a serviciilor Internet pentru satisfacerea necesităţilor informaţionale şi de comunicaţii înaintate de instituţiile de cercetare şi educaţie din Moldova (Anexa 1);
   2. Regulamentul privind activitatea organizatorică şi tehnico – ştiinţifică a Consiliului A.O. RENAM (Anexa 2).
  • A aproba raportul cu privire la activitatea tehnico-ştiinţifică şi economică a direcţiei executive în anul 2005 şi bugetul A.O. RENAM pe anul 2006.
  • A determina în corelare cu Programul de dezvoltare ca obiective prioritare ale activităţii direcţiei executive A.O. RENAM majorarea capacităţii canalelor externe şi interne de trafic Internet, minimizarea costului şi creşterea nivelului calităţii serviciilor prestate, ameliorarea activităţii comisiei de revizie a asociaţiei şi extinderea ariei reţelei RENAM.
  • A considera oportun adresarea conducerii Consiliului A.O. RENAM în organele de Stat cu ţelul obţinerii scutirii de TVA a contractelor Asociaţiei cu instituţiile din sfera ştiinţifico–educaţională şi cele de import a traficului Internet; la ANRTI în scopul obţinerii condiţiilor preferenţiale în utilizarea resurselor tehnice Moldtelecom SA (fluxuri transfer date, linii fizice prin fibră optică, radioreleu,linii telefonice, traseele de comunicaţii etc.).
  • A obliga direcţia executivă (dr. G. Secrieru) ca începând cu anul 2006 să organizeze seminare/conferinţe cu utilizatorii reţelei RENAM pentru examinarea cointeresată a problemelor de interacţiune a reţelelor locale cu infrastructura reţelei RENAM şi determinarea căilor de soluţionare.
  • În scopul perfecţionării activităţii asociaţiei, exploatării şi dezvoltării reţelei RENAM a considera necesar angajarea colaboratorilor de bază (manageri principali, specialişti tehnici) pe norma întreagă cu salarizare la nivelul respectiv.
  • Conform Regulamentul privind activitatea Consiliului AO RENAN şi procedurii de rotaţie aprobate la şedinţa Consiliului AO RENAM nr. 01-12 din 16.12.2004, a numi Rectorul Universităţii de Stat, m. cor., prof. Gheorghe RUSNAC preşedinte al Consiliului Asociaţiei RENAM pe anul 2006.

Preşedintele şedinţei Consiliului A.O. RENAM,
_____________________________________
acad. Gheorghe DUCA, Preşedintele
Academiei de Ştiinţe a Moldovei