Eng

Sedinta Consiliului A.O. RENAM – 2006

HOTĂRÎRE nr. 07-01

 

mun. Chişinău din 31.01.2007

 

In contextul strategiei naţionale de edificare a societăţii informaţionale şi realizării tendinţelor de integrare europeanăreţeaua RENAM, recunoscută de consorţiul GEANT ca reţeaua naţională a Moldovei cu dreptul exclusiv de acces la reţeaua academică transeuropeană GEANT, contribuie semnificativ la amplificarea eforturilor de cooperare în domeniul dezvoltării serviciilor de transport date şi acces Internet pentru satisfacerea necesităţilor comunicaţionale şi informaţionale ale instituţiilor din domeniul ştiinţei, educaţiei şi medicinii. Examinând realizările şi perspectivele de dezvoltare a reţelei RENAM, prezentate în rapoartele acad. A. Andrieş, dr. G. Secrieru, dlui I. Covalenco, dr. V. Sidorenco, Consiliul RENAM HOTĂRĂŞTE:

  • A aproba:
   1. Planul de acţiuni pe anul 2007 privind dezvoltarea infrastructurii reţelei RENAM şi de prestare a serviciilor informaţionale. (Anexa 1);
   2. Regulamentul privind politica utilizării reţelei RENAM (Anexa 2).
  • A accepta:
   1. raportul cu privire la activitatea tehnico-organizatorică şi economică a direcţiei executive în anul 2006;
   2. bugetul reţelei comunităţii ştiinţifico-educative RENAM pe anul 2007
   3. raportul Comisiei de revizie cu privire la activitatea direcţiei executive în anul 2006.
  • A defini, în corelare cu Planul de acţiuni pe anul 2007, ca obiective prioritare ale activităţii tehnico-organizatorice şi economice a direcţiei executive majorarea capacităţii canalului extern RENAM – RoEduNet – GEANT până la 155 Mbps şi creşterea nivelului calităţii serviciilor prestate pentru satisfacerea necesităţilor de transport date şi acces Internet ale instituţiilor din domeniul ştiinţei, educaţiei şi medicinii, extinderea ariei reţelei RENAM şi organizarea în trimestrul II al anului 2007 a conferinţei cu utilizatorii reţelei RENAM.
  • A considera oportun intensificarea cooperării cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului în domeniul dezvoltării şi utilizării reţelei RENAM, precum şi promovarea activităţii RENAM la nivelul organelor de Stat şi în organismele internaţionale.
  • A recomanda direcţiei executive să organizeze conlucrarea cu USM (Laboratorul Microsoft ) vizând distribuirea softului licenţiat Microsoft pentru comunitatea utilizatorilor RENAM (persoane fizice şi instituţii din domeniul ştiinţei, educaţiei şi medicinii).
  • A accepta activitatea direcţiei executive privind promovarea participării RENAM la elaborarea şi realizarea proiectelor internaţionale, regionale şi naţionale în domeniul dezvoltării infrastructurii reţelei, tehnologiilor informaţionale si implementării serviciilor noi.
  • În scopul elaborării strategiei de dezvoltare şi avansare a nivelului serviciilor prestate direcţia executivă va efectua studiul peţii actuale de servicii transport date şi acces Internet.
  • În scopul perfecţionării activităţii de exploatare şi administrare a reţelei RENAM cu magistrale şi nodurile principale ale reţelelor corporative instituţionale, în trimestrul I al anului curent direcţia executivă va elabora şi prezenta spre aprobare Biroului Consiliului conceptul de activitate şi modul de finanţare a unui grup comun de ingineri calificaţi, orientat să asigure funcţionarea reţelelor şi prestarea serviciilor la un nivel avansat calitativ.
 • Conform Regulamentul privind activitatea Consiliului AO RENAN şi procedurii de rotaţie aprobate la şedinţa Consiliului AO RENAM nr. 01-12 din 16.12.2004, a numi academicianul Ion Bostan, Rectorul UTM, în calitate de preşedinte al Consiliului Asociaţiei RENAM pe anul 2007.

Preşedintele şedinţei Consiliului A.O. RENAM,
_____________________________________
M. cor, prof. Gheorghe RUSNAC,
Rectorul USM, Preşedintele Consiliului
Rectorilor universităţilor din Moldova.