Eng

News: Servicii oferite in cadrul RENAM

Servicii oferite in cadrul RENAM

În data de 1 februarie 2018, în incinta Universităţii Tehnice din Moldova a avut loc seminarul de promovare a Serviciilor RENAM pentru sfera de cercetare şi educaţie din republica Moldova. Atenţie deosebită a fost dedicată serviciului de emitere a certificatelor digitale şi serviciului cloud. Prezentarea introductivă a fost făcută de directorul executive AO RENAM – Anatol Goncearuc, iar serviciile au fost prezentate de Valentin Pocotilenco – collaborator UTM.

Participanti la seminar au fost reprezentanţii departamentelor TIC a universităţilor, printre care se enumeră: Universitatea de stat din Cahul, Universitatea Pedagogică de Stat, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmaceutică, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova şi altele.