Eng

News: Vizita reprezentantului rețelei academice Pan-europene GEANT, la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Vizita reprezentantului rețelei academice Pan-europene GEANT, la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

În perioada 19-21 februarie 2018 reprezentantul rețelei academice Pan-europene GEANT (Gigabit European Advanced Network Technologies, www.geant.org), Dr. Leonie Schaefer, a efectuat o vizită în Republica Moldova, în cadrul proiectului internațional EaPConnect pentru țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina).

În contextul vizitei la Chișinău,  dr. Leonie Schaefer, în prima jumătate a zilei de 20 februarie 2018, a avut o întrevedere de lucru la Ministerul educației, culturii și cercetării (MECC) la care au participat Secretarul de stat în domeniul cercetării și inovării Dr. Elena Belei, Șef. direcției politici în domeniul cercetării și inovării al MECC Dna Tatiana Moraru, reprezentantul GEANT Dr. Leonie Schaefer, Prim-vicepreședinte AȘM acad. Ion Tighinenu, Președintele Consiliului de Administrare RENAM Dr. Grigore Secrieru, vice-director executiv RENAM Dr. Petru Bogatencov.

În cadrul dialogului părțile au discutat aspectele referitor la pregătirea, coordonarea și organizarea, în toamna anului 2018, a Conferinței internaționale privind integrarea statelor Parteneriatului Estic în infrastructura pan-europeană GEANT, promovarea implementării și utilizării e-infrastructurilor și serviciilor electronice și impactul acestora asupra dezvoltării sustenabile a cercetării și educației pe viitor. Conferința este organizată de către Asociația europeană GEANT și Asociația RENAM (Research and Educational Networking Association of Moldova, www.renam.md) din Moldova cu suportul proiectului EaPConnect, finanțat de Comisia Europeană.

Secretarul de stat al MECC Dr. Elena Belei a salutat prezența dr. Leonie Schaefer în incinta MECC, apreciind interesul manifestat de Uniunea Europeană vizavi de comunitatea științifică din Moldova. Acad. Ion Tighinenu a remarcat prioritatea colaborării la nivel naţional, regional şi internaţional în domeniul dezvoltării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru perfecţionarea activităţilor de cercetare și educaţie din țară.

Evenimentul din toamnă va reuni factori de decizie și oficiali din ministere și instituții internaționale responsabile de promovarea e-infrastructurilor, precum Comisia Europeană, reprezentanți ai mediului academic, educațional și business-ului.

Pe parcursul întrunirii au fost examinate și coordonate termenele de organizare și agenda preliminară a  evenimentului.