Rom

News: Academicianul Andrei Andrieș, primul Director General și Co-președinte al Asociației RENAM, ar fi împlinit 90 de ani

Academicianul Andrei Andrieș, primul Director General și Co-președinte al Asociației RENAM, ar fi împlinit 90 de ani

Pe 27 octombrie 2023 s-a întrunit masa rotundă cu genericul „Academicianul Andrei Andrieș la 90 de ani: Destin de savant și apărător al Cetății academice“, convocată de Secția de Științe Exacte și Inginerești a Academiei de Științe a Moldovei (AȘM) și Institutul de Fizică Aplicată al USM. Evenimentul a fost conceput drept un omagiu binevenit și merituos pentru cel care a fost fizicianul academician Andrei Andrieș – cel de al treilea președinte al AȘM (1989-2004) într-o perioadă extrem de grea, zbuciumată de tranziție.

Vorbitorii au menționat realizările acad. Andrei Andrieș ca savant și organizator al științei în Moldova, inclusiv eforturile importante la dezvoltarea tehnologiilor informaționale în sectorul național de cercetare și educație.

La sfârșitul anilor  ’90, au fost recunoscute avantajele utilizării noilor tehnologii informaționale și comunicaționale. În acest context, dr. Grigore Secrieru a remarcat rolul decisiv în acest domeniu al acad. Andrei Andrieș și a acad. Ion Bostan, rector al Universității Tehnice din Moldova (UTM), care au fost promotorii fondării în anul 1999 a rețelei naționale pentru educație și cercetare RENAM (Research and Educational Networking Association of Moldova), administrată de Asociația RENAM.

Mai mult de 20 de ani, a subliniat vorbitorul, temelia mediului informațional academic al sferei de cercetare și educație îl constituie infrastructura RENAM – parte componentă a infrastructurii naționale și globale Internet, creată și dezvoltată cu un suport de granturi internaționale (NATO, UE etc.). La rețeaua RENAM s-au conectat AȘM, UTM, alte universități și instituții din mediul academic, culturii și medicinii. Acad. Andrei Andrieș, în calitate de director general, a depus eforturi considerabile pentru ca RENAM să se afirme ca o infrastructură electronică informațională dezvoltată în țară cu prestarea serviciilor specifice și necesare comunității din sfera educației, științei și inovării.

Pentru detalii accesați: https://www.asm.md/academicianul-andrei-andries-cel-de-al-treilea-presedinte-al-asm-perioada-zbuciumata-de-tranzitie