Rom

News: Al 2-lea Eveniment Național de Diseminare NI4OS-Europe a avut loc cu succes în Moldova

Al 2-lea Eveniment Național de Diseminare NI4OS-Europe a avut loc cu succes în Moldova

„Având unele exemple de succes privind Accesul Deschis, rămâne să identificăm și măsurile concrete privind Datele Deschise și Colaborare Deschisă, cu implicarea părților interesate relevante și reprezentative din societate” – acesta a fost mesajul principal celui de al 2-lea Eveniment Național de Diseminare NI4OS-Europe în Moldova, care s-a desfășurat pe 5 mai 2022. La acest eveniment online de trei ore și jumătate au participat 71 de reprezentanți ai universităților și instituțiilor de cercetare din Moldova, bibliotecari și factori de decizie. Evenimentul a fost organizat de Asociația Rețelei de Cercetare și Educație din Moldova (Research and Educational Networking Association of Moldova – RENAM), ca partener al proiectului NI4OS-Europe, cu suportul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare.

Suntem mândri să anunțăm că platforma de formare NI4OS-Europe a contribuit cu succes la realizarea acestui eveniment în regim online. Datorită acesteia toate prezentările și înregistrarea video sunt disponibile pentru cei interesați – cele 87 de persoane înregistrate pot vizualiza aceste materiale în orice moment potrivit după eveniment.

Evenimentul s-a început cu un cuvânt de salut al dnei Olga Tretiacov, consultant principal al Direcției politici în domeniul cercetării și inovării din cadrul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Dumneaei a menționat că în planul de activitate a Ministerului pentru anul 2022 este și acțiunea de elaborare a conceptului documentului strategic cu privire la Știința Deschisă. A fost subliniată importanța dialogului și a integrării eforturilor tuturor părților interesate la nivel național care vor contribui la îmbunătățirea politicilor în domeniu și la realizarea acțiunilor necesare pentru dezvoltarea Științei Deschise în Moldova.

După aceasta, dl Igor Chiosa, consultant superior al Direcției cooperare internațională și dezvoltare durabilă din cadrul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, a remarcat că principiile Științei Deschise se iau în considerație și în evaluarea propunerilor de proiect, inclusiv în Orizont Europa, noul program al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare (2021-2027), și a îndemnat participanții să acorde atenție cuvenită aspectelor Științei Deschise și implementării lor.

Prima prezentare a fost susținută de dr. Petru Bogatencov, Președintele Consiliului de Administrare RENAM, care a relatat despre proiectul NI4OS-Europe și contextul său regional, misiunea și contribuția acestuia la EOSC (European Open Science Cloud – Cloud European pentru Știința Deschisă), suportul dezvoltării inițiativelor naționale Cloud pentru Știința Deschisă și a politicilor în domeniu, activitățile realizate în ultima perioadă de includere a serviciilor și repozitoriilor NI4OS-Europe în EOSC și apelul pentru propuneri de proiecte privind accesarea resurselor din catalogul NI4OS-Europe. De asemenea, au fost oferite informații despre inițiativa EOSC și scopul acesteia, structura de EOSC minim viabil, acces la servicii EOSC prin portalul EOSC, și proiectul EOSC Future care sprijină evoluția EOSC în susținerea diferitor domenii tematice ale științei.

În cea de-a doua prezentare dr. habilitat, prof. Nelly Țurcan de la Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, promotor național EOSC, a reliefat că Știința Deschisă este o schimbare sistemică de îmbunătățire a științei, care trebuie abordată la nivel de sistem, având ca scopul principal creșterea calității, progresului și impactului științific și societal al cercetării științifice. Dumneaei a vorbit despre probleme ale sistemului actual de evaluare și recompense în știință, măsurarea tradițională (cantitativă) a performanței științifice, inițiative și acțiuni noi privind evaluarea, stimulente și recompense care vizează viitorul Științei Deschise (inclusiv Recomandarea UNESCO privind Știința Deschisă și Planul S), metrici alternative și exemple de utilizare a acestora, evaluare colegială deschisă, situația curentă privind utilizarea procedurilor de evaluare deschisă în Republica Moldova și recomandările practice pentru a schimba situația.

În cea de-a treia prezentare, dr. Irina Kucima, coordonator al Programului EIFL-OA al consorțiului EIFL și membru OpenAIRE, a oferit o imagine de ansamblu despre valorile și principiile Științei Deschise și domeniile de acțiune pentru dezvoltarea Științei Deschise. Dumneaei a prezentat misiunea OpenAIRE ca proiect de infrastructură, bazat pe 3 piloni (politici, servicii și formare), un spectru vast de servicii/instrumente OpenAIRE gratuite care sunt destinate tuturor părților interesate să monitorizeze, să accelereze și să susțină cercetarea științifică, recomandările OpenAIRE pentru diferite tipuri de rezultate științifice și exemple practice de soluționare a problemelor științifice cu utilizarea serviciilor integrate în EOSC.

În cele din urmă, dr. Janna Cropotova, conferențiar universitar al Departamentului de Științe Biologice Ålesund din cadrul Universității Norvegiene de Știință și Tehnologie, a subliniat că Știința Deschisă nu poate fi realizată fără adoptarea principiilor FAIR, aducând la schimbarea modului în care știința se face prin intermediul instrumentelor digitale. În plus, au fost evidențiate aspectele practice ale Științei Deschise în Norvegia: acorduri de publicare în Acces Deschis, portalul de date științifice al Universității, portalul de date științifice deschise stocate de cercetătorii norvegieni (în cadrul proiectelor naționale sau internaționale), avantajele Accesului Deschis la nivel individual, european și global, posibilitățile de publicare, suportul și instruire din partea bibliotecii privind Știința Deschisă.

Prezentări:

Materiale adiționale: