Rom

News: Primul Eveniment Național NI4OS-Europe de Formare privind Consolidarea Capacităților a avut loc cu succes în Moldova

Primul Eveniment Național NI4OS-Europe de Formare privind Consolidarea Capacităților a avut loc cu succes în Moldova

103 de persoane s-au înregistrat, dintre care 68 au participat în regim online la primul Eveniment Național NI4OS-Europe de Formare privind Consolidarea Capacităților în Domeniul Științei Deschise pentru Moldova, care s-a desfășurat pe 24 septembrie 2020, pentru a-și consolida cunoștințele pe tematica legată de Știința Deschisă. Evenimentul a fost organizat de Asociația Rețelei de Cercetare și Educație din Moldova (Research and Educational Networking Association of Moldova – RENAM), partenerul proiectului NI4OS-Europe.

Suntem mândri să anunțăm că platforma de formare NI4OS-Europe a contribuit la realizarea acestui eveniment, cauzat de restricțiile actuale pandemice. Datorită acesteia toate prezentările și înregistrarea video sunt disponibile – părțile interesate le pot vizualiza în orice moment potrivit după eveniment.

Evenimentul s-a început cu un cuvânt de salut al Președintelui Academiei de Științe a Moldovei, acad., prof. Ion Tighineanu, care a subliniat importanța Științei Deschise ca o nouă viziune asupra modului de dezvoltare a științei și de implementare a rezultatelor științifice, având ca obiectiv final – un impact pozitiv al științei asupra societății și a economiei țărilor.

După aceasta, dr. Viorica Boaghi, Director general adjunct al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, a făcut o scurtă introducere despre istoria EOSC și participarea reprezentanților din Moldova la Grupurile de lucru EOSC și a acordat o atenție specială proiectului NI4OS-Europe în integrarea inițiativelor naționale în infrastructura EOSC.

Prima prezentare a fost susținută de dr. Petru Bogatencov, Președintele Consiliului de Administrare RENAM, care a relatat despre obiectivele proiectului NI4OS-Europe, misiunea și contribuția acestuia la crearea federației EOSC, structura proiectului și contextul său regional. De asemenea, el a oferit informații despre rezultatele sondajului pentru Moldova ale părților interesate de Știința Deschisă, realizat în cadrul proiectului în octombrie-decembrie 2019.

În cea de-a doua prezentare dr. habilitat, prof. Nelly Țurcan de la Universitatea de Stat din Moldova, promotor național EOSC, a vorbit despre starea Științei Deschise în Republica Moldova, problemele actuale în acest domeniu și perspectivele pentru viitorul apropiat, realizând o analiză cuprinzătoare a politicilor, inițiativelor și acțiunilor atât la nivel instituțional, cât și la cel național. În plus, ea a oferit o imagine de ansamblu asupra principiilor FAIR pentru datele de cercetare, resurselor și recomandărilor cum să fie implementat FAIR în practică.

În cea de-a treia prezentare, Nicolaie Constantinescu de la Kosson (România) a evidențiat importanța administrării, capabilităților, competențelor și abilităților, necesare din perspectiva EOSC, precum și lansării programelor de instruire pentru a sprijini viitoarele politici naționale privind Știința Deschisă. El i-a încurajat pe participanți să se familiarizeze cu seturi de metadate specifice domeniilor științifice și să devină buni în asta.

În cele din urmă, dr. Irina Kucima, membru al consorțiului EIFL și OpenAIRE, a furnizat informații despre politicile privind Știința Deschisă pe exemple de țări europene (Belgia, Danemarca, Irlanda, Țările de Jos, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Finlanda, Republica Cehă) concentrându-se pe bunele practici. Ea a prezentat serviciile OpenAIRE – toate fiind gratuite – destinate tuturor părților interesate să monitorizeze, să accelereze și să susțină cercetarea științifică.

Reprezentanții universităților și instituțiilor de cercetare din Moldova, bibliotecarii și factorii de decizie au participat la acest eveniment online de trei ore și jumătate. Prezentările au declanșat unele dezbateri în rândul participanților, care au manifestat un mare interes pentru continuarea discuției cu privire la Știința Deschisă și EOSC.

Prezentări:

Materiale adiționale: