Eng

Biroul Consiliului AO RENAM pe anul 2007

DISPOZIŢIE Nr. 07 – 03

 

mun. Chişinău din 30 martie 2007

 

In scopul asigurării activităţii operative a Consiliului AO RENAM privind realizarea direcţiilor prioritare de asigurare cu servicii de reţea, informaţionale şi acces Internet a instituţiilor din sfera de cercetare, educaţie şi inovare a crea Biroul Consiliului AO RENAM pe anul 2007 în următoarea componenţă:

 

  • acad. Ion BOSTAN (UTM)
– preşedintele biroului
  • acad. Andrei ANDRIEŞ (dir. gener.)
– membrul biroului
  • m. cor. Gheorghe RUSNAC (USM)
– membrul biroului
  • prof. Ion TIGHINEANU (AŞM)
– membrul biroului
  • prof. Grigore BELOSTECINIC (ASEM)
– membrul biroului
  • dr. conf. Grigore SECRIERU (dir. exec.)
– membrul biroului
Preşedintele şedinţei Consiliului A.O. RENAM, Acad. Ion BOSTAN