Eng

Regulament despre procedurile de asociere a membrilor participanti ai Asociatiei Obstesti RENAM

REGULAMENT

despre procedurile de asociere a membrilor
participanti ai Asociatiei Obstesti RENAM

In conformitate cu statutul adoptat, Asociatia RENAM este deschisa pentru colaborare cu organizatiile si institutiile educationale si stiintifice autohtone si internationale, indiferent de formele lor de activitate, cointeresate in dezvoltarea si utilizarea resurselor informatice si de comunicatii ale Asociatiei RENAM.

Asociatia RENAM colaboreaza cu organizatiile si institutiile cointeresate in activitati comune prin mechanisme de asociere a membrilor participanti.

Membri participanti ai Asociatiei RENAM pot deveni persoane fizice si juridice, care accepta respectarea cerintelor Statutului, regulamentelor si normelor de activitate ale Asociatiei, isi aduc un aport considerabil activ in dezvoltarea si utilizarea resurselor informatice si comunicationale in Moldova.

In conformitate cu directiile primordiale de activitati, in componenta Asociatiei pot fi adoptate urmatoarele categorii de organizatii, intreprinderi si institutii, reprezentate in Asociatie prin persoane fizice delegate cu imputernicirile respective:

  1. Institutii si organizatii stiintifice, subdiviziuni stiintifice ale intreprinderilor industriale si agentilor economici, indiferent de formele lor juridice de activitate.
  2. Universitati , colegii si alte institutii educationale.
  3. Institutii si organizatii obstesti de stat si municipale, activitatea carora direct si indirect se refera la dezvoltarea si sustinerea obiectivelor Statutului Asociatiei RENAM.
  4. Asociatii si fonduri autohtone, externe si internationale ce sustin stiinta si educatia, dezvoltarea si implementarea tehnologiilor informationale si educationale moderne.

Membri participanti personali ai Asociatiei pot fi persoane particulare din Moldova si din alte tari, oameni de stiinta, pedagogi si specialisti recunoscuti in domeniile informaticii si comunicatiilor.

Membrii Asociatiei RENAM achita cotizatii anuale. Valoarea cotizatiilor se stabileste anual de catre Consiliul A.O. RENAM.

Procedura de asociere in calitate de membru participant ai Asociatiei RENAM se initiaza de solicitant prin prezentarea in Consiliul RENAM spre precautare a cererii si anchetei speciale, vizate respectiv.

Cererile si alte materiale se prezinta A.O. RENAM pe adresa:

Chisinau, bd. Stefan cel Mare 168, oficiul 214
tel: 49 70 22, 73 98 27
E-mail: renam@renam.md

Decizia despre asociere a membrilor participanti se adopta la sedinta Consiliului RENAM, iar solicitantul asocierii se informeaza in mod oficial.