Eng

Conferences: 30 mai 2012 – Accesul la resursele regionale HPC (calcul performant)

30 mai 2012 – Accesul la resursele regionale HPC (calcul performant)


Public Association RENAM

168 Ştefan cel Mare, bd., MD-2004, Chişinău, Moldova
Tel.: (373 22) 73-98-27
Fax: (373 22) 28-80-06
E-mail: RENAM@renam.md


Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM

MD 2028, Chişinău, Moldova, str. Academiei 5
Tel.: (373 22) 72 59 82
Fax: (373 22) 73-80-27
E-mail: imam@math.md

INVITAŢIE

Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM şi Iniţiativa Naţională Grid reprezentată de Asociaţia RENAM vă invită să participaţi la un ciclu de seminare/traininguri dedicate problemelor calculelor performante şi tehnologiilor moderne în domeniului TIC. Prima şedinţa întitulată:

„Accesul la resursele regionale HPC (calcul performant)”

va fi organizată la 30 mai 2012 la 14:00 în Sala de conferinţe a Institutului de Matematică şi Informatică, pe adresa str. Academiei 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova, of. 340.

Raportor: Nicolai Iliuha, colaborator ştiinţific IMI AŞM.

Informaţii suplimentare: www.math.md/.www.renam.md/Workshop,Meeting,Training

Relaţii: la telefon 738058, 739827

Cu respect: Dr. Hab. Svetlana COJOCARU, Directorul Institutului de Matematică şi Informatică
m.c., prof. Ion  TIGHINEANU, Co-preşidinte al RENAM