Eng

Conferences: Seminar dedicat problemelor calculului performant şi tehnologiilor moderne TIC

Seminar dedicat problemelor calculului performant şi tehnologiilor moderne TIC

Seminarul dedicat  problemelor calcului performant si tehnologiilor moderne TIC va avea loc la 24 aprilie 2013, ora 15:00 in  Sala de conferinţe a Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM.

 

INVITAŢIE             Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM de comun acord cu Iniţiativa Naţională Grid reprezentată de Asociaţia RENAM, Universitatea Tehnica din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale vă invită să participaţi la următoarea şedinţă din ciclul de seminare/traininguri dedicate problemelor calculului performant şi tehnologiilor moderne TIC care va fi organizata în cadrul „Zilelor Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor în Republica Moldova – 2013” pe data de 24 aprilie 2013.

Rapoarte:
             “Proiecte de dezvoltare si utilizarea a infrastructurii HPC şi Grid  în Moldova
Raportor: Nicolai Iliuha, Cercetător ştiinţific, IMI AŞM;
High Performance Computing research projects at the Technical University of Moldova”
 Raportor: Nicolae Secrieru, dr., conf. univ., departamentul TI, UTM;
Aspecte soft pentru modele de programare paralela”
 Raportor: Boris Hancu, dr., conf. univ., departamentul Matematica Aplicata, USM;
Şedinţa va avea loc la 24 aprilie 2013, ora 15:00 în Sala de conferinţe a Institutului de Matematică şi Informatică, pe adresa str. Academiei 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova, of. 340.

Cu respect,

Dr. Hab. Svetlana COJOCARU,
Directorul Institutului de Matematică şi Informatică.
Dr. Petru BOGATENCOV,
Managerul Executiv MD-GRID –  Iniţiativa Naţională Grid, RENAM.