Rom

News: Seminar „Instrumente ale Științei Deschise pentru cercetători”

Seminar „Instrumente ale Științei Deschise pentru cercetători”

În contextul Zilelor Europei 2021, Universitatea de Stat din Moldova împreună cu RENAM a organizat la 20 mai 2021 seminarul „Instrumente ale Științei Deschise pentru cercetători”. La evenimentul care s-a desfășurat online au participat circa 50 de cercetători, doctoranzi, persoane interesate din cadrul USM și din alte instituții din țară: universități, institute de cercetare, biblioteci, etc.

Seminarul a fost deschis de dr. hab., conf. univ. Aurelia Hanganu, prorector USM, care a menționat importanța instrumentelor Cloud-ului European pentru Știința Deschisă (European Open Science Cloud – EOSC) atât pentru universitate, cât și pentru cercetători.

În luarea sa de cuvânt, dr. Petru Bogatencov, președintele Consiliului de Administrare RENAM, i-a informat pe participanții la seminar despre inițiativa EOSC, scopul și evoluțiile actuale, crearea asociației EOSC și tipuri de membru ai asociației. Totodată, s-a referit la metodologia dezvoltării inițiativelor naționale Cloud pentru știința deschisă, aspectele principale ale funcționării acestora, interacțiunea lor cu EOSC, cele trei modele organizaționale și de guvernare posibile (descendentă, ascendentă și hibridă) care asigură sustenabilitatea pe termen lung, lista de pași concreți din fluxul acțiunilor planificate și recomandările proiectului NI4OS-Europe privind încheierea Memorandumului de Înțelegere.

În alocuțiunea sa, dr. hab., prof. Nelly Țurcan de la USM și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, promotor național EOSC, a scos în relief necesitatea științei deschise ca factor cheie transversal care sprijină progresul în tehnologii și inovare. Dumneaei a remarcat complexitatea conceptului de știința deschisă, evoluția ei și inițiativele internaționale lansate în ultimii ani (inclusiv platforma Open Research Europe pentru publicare rapidă în acces deschis și evaluare deschisă). Menționând anumite progrese în RM în elaborarea politicilor instituționale și editoriale de acces deschis, Nelly Țurcan a prezentat analize/sinteze recente despre politicile naționale existente în alte țări și implementarea practicilor științei deschise, structura tipică a unei politici naționale privind accesul deschis, exemple și modele de politici instituționale privind știința deschisă și avantajele adoptării acestor documente. Totodată, a fost analizată și „Politica Instituțională a Universității de Stat din Moldova privind Accesul Deschis la Informație”, recomandând actualizarea acesteia în conformitate cu cerințele înaintate pentru acest document.

În cea de-a treia prezentare, Viorica Lupu, director adjunct al Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a Universității Agrare de Stat din Moldova, a oferit o imagine de ansamblu despre procesul de elaborare a planului de management al datelor științifice, necesitatea și beneficiile acestuia atât pentru cercetători, cât și pentru organizații de finanțare a cercetării. A fost prezentată informația despre elementele de bază, particularitățile care trebuie luate în considerație în practică și instrumentele online existente pentru facilitarea elaborării unui plan de management al datelor.

La rândul său, Alexandr Golubev, specialist principal RENAM, a vorbit despre posibilitățile de acces la servicii EOSC prin portalul EOSC, de căutare după domenii științifice sau categorii de servicii și caracteristicile de bază disponibile pentru fiecare serviciu din catalogul EOSC. În plus, au fost evidențiate aspectele practice în cadrul procedurii de includere a serviciilor în EOSC (on-boarding) și componentele mediului de pre-producție NI4OS-Europe, conceput pentru includerea serviciilor generice (calcul, stocare de date, management al datelor), serviciilor tematice și a repozitoriilor.

Seminarul a fost util și informativ pentru cei prezenți la eveniment, drept dovadă fiind solicitarea de către aceștia a materialelor prezentate: