Rus

News: Meeting of the Council of Rectors of the Republic of Moldova

Meeting of the Council of Rectors of the Republic of Moldova

Pe data de 24 februarie 2017 a avut loc ședința Consiliului Rectorilor din Republica Moldova la care a fost discutat Planul de acţiuni (2016-2020) de dezvoltare a rețelei naționale pentru educație și cercetare AO RENAM.

În cadrul ședinței au fost prezentate următoarele rapoarte:

  1. Dr. Octavian RUSU ”Despre experiența RoEduNet privind asigurarea domeniului de educație și cercetare din România cu servicii TIC”

RoEduNet-NREN

  1. Dr. Grigore Secrieru ”Promovarea interoperabilităţii la nivel naţional şi european a reţelelor de calculatoare universitare şi AŞM prin eInfrastructura NREN-RENAM”

Consiliul Rectorilor

 

 

Galerie foto: