Rus

Services: Инфраструктура и сетевые сервисы

Инфраструктура и сетевые сервисы

NREN-RENAM acces (reţeaua Naţională pentru Cercetare şi Educaţie):
• Conectarea reţelei universitare în baza fibrei optice şi tehnologiei Gigabit.
• Interconectarea cu reţelele instituţiilor de cercetare şi educaţie: AŞM, UTM, ASEM, USM, UPSC, USMF „N. Testimiţianu”, IMSP IMU, CNAA, USEM, USTaraclia, USCahul, AMTAP
• Accesul la Backbone-ul naţional al infrastructurii de fibră optică de interconectare a instituţiilor şi campusurilor la capacitatea de 1 GB.

Utilizarea resurselor informaţionale. Asigurarea accesului universităţilor şi instituţiilor de cercetare la resursele centrelor de excelenţă şi incubatoarele inovaţionale.

GEANT-IP acces: Acces la reţeaua şi serviciile de bază a reţelei pentru cercetare şi educaţie Trans-Europene GEANT, disponibilă pentru utilizatorii din sfera ştiinţifico şi educativă. Asigurarea accesului la resursele informaţionale, inclusiv Internet global, prin intermediul infrastructurii reţelei GEANT.