Eng

Conferences: 28 decembrie 2012 ” Probleme actuale privind implementarea serviciilor federative în RM”

28 decembrie 2012 ” Probleme actuale privind implementarea serviciilor federative în RM”

               INVITAŢIE
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM de comun acord cu Iniţiativa Naţională Grid reprezentată de Asociaţia RENAM şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale vă invită să participaţi la următoarea şedinţă din ciclul de seminare/traininguri dedicate serviciilor RŞEN şi tehnologiilor moderne TIC.

Şedinţa actuală întitulată
Probleme actuale privind  implementarea serviciilor federative în RM”  va avea loc la 28.12.2012, ora 10.00 în Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale plasat in blocul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale AŞM,pe adresa: str. Academiei, 5a,   mun. Chişinău, RM.
Relaţii la tel. 022 73 98 27, 067395240.

 Rapoarte:
Premisele pentru implementarea sistemului centralizat de management al identităţii în cadrul RŞEN
Raportor:      Valentin Pocotilenco, RENAM
Starea actuală privind implementarea şi utilizarea serviciilor în comunitatea ştiinţifico-educativă”
Rapoarte:      RENAM, IDSI
 

Cu respect,

 

Dr. Hab. Svetlana COJOCARU,             Dr. Petru BOGATENCOV,                     Igor Cojocaru,

Directorul Institutului                            Managerul Executiv MD-GRID,               Directorul Institutului

de Matematică şi Informatică               Iniţiativa Naţională Grid                       de Dezvoltare a Societăţii

Informaţionale

_________________________________________________________________________________

Adresa/Postal address:                    Telefon/Telephone:                            Telefax:                                  E-mail:
str. Academiei, 5                                 +373-22-72-59-82                             +373-22-739827                  IMAM@math.md
MD-2028 Chişinău                             +373-22-73-98-27                             +373-22-738027                 renam@renam.md
Republica Moldova