Rom

News: Evenimentul Național NI4OS-Europe de Formare pentru Utilizatori Finali a avut loc cu succes în Moldova

Evenimentul Național NI4OS-Europe de Formare pentru Utilizatori Finali a avut loc cu succes în Moldova

Licențele deschise și drepturile de reutilizare a operelor de creație, obligațiunile titularilor de drepturi față de finanțatori și dezvoltarea repozitoriilor la nivel instituțional – acestea au fost subiectele principale discutate la Evenimentul Național NI4OS-Europe de Formare în Domeniul Științei Deschise pentru Utilizatori Finali din Moldova, care s-a desfășurat la 18 noiembrie 2021. La acest eveniment online de peste trei ore au participat 92 de reprezentanți ai universităților și instituțiilor de cercetare din Moldova, bibliotecari și factori de decizie. Evenimentul a fost organizat de Asociația Rețelei de Cercetare și Educație din Moldova (Research and Educational Networking Association of Moldova – RENAM), ca partener al proiectului NI4OS-Europe.

Suntem mândri să anunțăm că platforma de formare NI4OS-Europe a contribuit cu succes la realizarea acestui eveniment în regim online, în condițiile restricțiilor actuale pandemice. Datorită acesteia toate prezentările și înregistrarea video sunt disponibile pentru cei interesați – cele 129 de persoane înregistrate pot vizualiza toate materialele în orice moment potrivit după eveniment.

Prima prezentare a fost susținută de dr. Petru Bogatencov, Președintele Consiliului de Administrare RENAM, care a relatat despre inițiativa EOSC (European Open Science Cloud – Cloud European pentru Știința Deschisă) și beneficiile ei, evoluțiile actuale în structura de guvernare EOSC, grupuri consultative și grupuri de lucru, acces la servicii EOSC prin portalul EOSC și provocări care trebuie depășite pentru a facilita implementarea EOSC. De asemenea, au fost oferite informații despre proiectul NI4OS-Europe și misiunea lui, suportul dezvoltării inițiativelor naționale Cloud pentru Știința Deschisă și a politicilor în domeniu (inclusiv recomandările privind modele organizaționale posibile și acțiunile necesare de a fi întreprinse la nivel național), sprijinul tehnic NI4OS-Europe de includere a serviciilor în EOSC, activitățile de diseminare a filosofiei EOSC și a principiilor FAIR în comunitățile naționale și de implicare a utilizatorilor, interacțiunea NI4OS-Europe cu proiectul EOSC Future.

În cea de-a doua prezentare Nicolai Iliuha de la RENAM a vorbit despre posibilitățile de acces la servicii EOSC disponibile prin catalogul NI4OS-Europe: repozitoriile, serviciile tematice și serviciile generice (calcul, stocare de date, management al datelor). În plus, au fost evidențiate aspectele practice ale funcționării mașinilor virtuale și utilizării atât serviciilor RENAM Scientific Cloud și RENAM Storage Service, cât și a platformei de virtualizare Proxmox cu sistemul de monitorizare Zabbix.

În cea de-a treia prezentare dr. habilitat, prof. Nelly Țurcan de la Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, promotor național EOSC, a reliefat necesitatea schimbărilor în reglementarea relațiilor între autori și utilizatori ai operelor de creație într-o societate informațională, îndeosebi în cazul reutilizării operelor aflate în spațiul virtual. Raportorul a furnizat informații despre licențe deschise pentru diferite domenii, specificul licențelor Creative Commons (CC) și a utilizării lor, platforme principale de distribuire a lucrărilor CC, tipuri de licențe CC și drepturile de utilizare a lor, instrumentul existent de marcare a lucrărilor CC. În contextul Științei Deschise a fost subliniată importanța Accesului Deschis la rezultatele cercetărilor finanțate din fonduri publice, cerință prevăzută și în Regulamentul Programului Horizon Europe la care Republica Moldova a aderat recent.

În cea de-a patra prezentare Andrei Moisei, consultant principal de la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a remarcat complexitatea protecției proprietății intelectuale în contextul digitizării actuale, îndemnând de a nu uita de titularul de drepturi în fiecare caz concret, care în final și decide ce acțiuni întreprinde pentru a gestiona corect obiectele proprietății intelectuale (OPI). Dumnealui a menționat obligațiunile în baza acordurilor finanțatorilor și scopul – aspecte cheie, care trebuie luate în considerație, și a constatat necesitatea înregistrării OPI în caz dacă se dorește obținerea drepturilor exclusive în domeniul proprietății industriale.

În cele din urmă, Tamilla Barova, șef sector al Bibliotecii Științifice Medicale a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a oferit o imagine de ansamblu despre procesul de creare a repozitoriului instituțional în științe medicale, inclusiv chestiuni organizatorice, documente de reglementare elaborate și platformă tehnică DSpace utilizată. A fost prezentată informația despre structura repozitoriului, funcționarea tehnică curentă și sarcini de asistență tehnică, statistica distribuirii documentelor și utilizatorilor, perspectivele de dezvoltare a repozitoriului instituțional.

Prezentări:

Materiale adiționale: